Termično raztezanje snovi
 

Termično raztezanje snovi vaja 7


Palica iz neznanega materiala je pri temperaturi dolga 4,00 m, pri temperaturi pa 4,01 m. Kolikšen je dolžinski razteznostni koeficient materiala, iz katerega je palica.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana