Termično raztezanje snovi
 

Termično raztezanje snovi vaja 9


Kolikšen je lahko skupni raztezek tirov na 40 km dolgi železniški progi, če se temperatura poveča za 40 K. (.)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana