Termično raztezanje snovi
 

Termično raztezanje snovi vaja 1


Bakren obroč ima premer 0,8 m. Za koliko se poveča obseg obroča, če ga segrejemo za 300 K? Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka za baker je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana