The Infinitive
 

The Infinitive
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Nedoločnik se v angleški slovnici imenuje The Infinitive. To je glagol, ki je postavljen v osnovno (nedoločno) obliko. Nedoločna glagolska oblika je oblika, ki ji ne moremo pripisati:

 • osebe,

 • spola,

 • števila,

 • časa in naklona.

Pred nedoločnikom po navadi stoji predlog to, redkeje pa ga uporabljamo tudi brez predloga to.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Obliki nedoločnikaThe Infinitive ima dve obliki:


 • Nedoločnik s predlogom "to" (to-infinitive). Ta oblika je bolj razširjena.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Goli nedoločnik (the bare ali plain infinitive).


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raba nedoločnikaV angleškem jeziku se nedoločnik pogosto uporablja. Največkrat izraža:

 • namen,

 • rezultat,

 • razlog,

 • željo ali namero.


V stavku nedoločnik stoji za osebno glagolsko obliko.Poglejmo si zgornje pravilo na nekaj primerih.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


To pravilo velja ne glede na obliko povedi (trdilna, nikalna ali vprašalna).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Prav tako velja to pravilo ne glede na glagolski čas.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V večini primerov je možna uporaba le ene ali druge oblike nedoločnika:

 • goli nedločnik (the bare infinitive),

 • nedločnik s "to" (the to-infinitive).V nekaterih primerih pa lahko uporabimo obe nedoločni obliki. Poglejmo si primer nedoločnika v stavku, kjer je mogoče uporabiti obe obliki.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nadaljevanju si obe obliki nedoločnika poglejmo podrobneje.


Raba nedoločnika s predlogom "to"Nedoločnik s "to" se uporablja, ko želimo izraziti:


 • namen,


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • rezultat,


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • razlog,


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • željo ali namero,


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • dejstvo ali govorico o določeni osebi ali objektu,


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • da eno dejanje nemudoma sledi drugemu.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Med predlogom to in osnovno obliko glagola lahko vrinemo prislov in s tem ločimo oba dela glagolske oblike. Takšnemu glagolu se zato reče the split infinitive.Poglejmo si primer uporabe nedoločnika the split infinitive, ko med glagol in predlog to vrinemo prislov, s katerim poudarimo svojo namero.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vrinjeni prislov je lahko tudi večbesedni.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika nedoločnikaPoglejmo si, kako zanikamo to-infinitive.


Če želimo nedoločnik zanikati, postavimo nikalnico not pred predlog to.Poglejmo si nekaj primerov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raba golega nedoločnikaGoli nedoločnik (the bare infinitive) se najpogosteje uporablja za pomožnimi glagoli:

 • can,

 • could,

 • do,

 • did,

 • may,

 • might,

 • must,

 • shall,

 • should,

 • will,

 • would.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Uporabljamo pa ga tudi v nekaterih ostalih primerih, in sicer:


 • Občasno za glagoloma need in dare, vendar predvsem, ko sta uporabljena v vprašalnih ali nikalnih povedih.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Za frazami:

  • had better,

  • had rather,

  • had sooner,

  • would rather,

  • would sooner.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • V vprašalnih povedih, ki se začnejo z vprašalnico why (prav tako tudi why not).


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Za frazami:

  • do nothing but,

  • cannot but,

  • cannot choose but.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Golega nedoločnika nikoli ne uporabljamo za glagoli:

 • used,

 • have,

 • ought,

 • be.

V teh primerih vedno uporabimo nedoločnik s predlogom to.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika golega nedoločnikaPoglejmo si, kako zanikamo bare infinitive.


Goli nedoločnik zanikamo tako, da nikalnico not postavimo pred nedoločnik.Poglejmo si primera zanikanih nedoločnikov v stavkih.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


The Perfect InfinitiveNedoločnik ima tudi svojo obliko v perfectu.


Sestavljen je iz nedoločnika to have in preteklega deležnika (past participle).Poglejmo si pravilo na nekaj primerih.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


The perfect infinitive uporabljamo:


 • Kadar se je dejanje, izraženo z nedoločnikom, odvilo pred dejanjem, izraženim z osebno glagolsko obliko.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Po glagolih:

  • expect,

  • hope,

  • intend,

  • mean,

  • plan,

  • think,

  • want.

  v sedanjiku, ko želimo izraziti, da bo dejanje zaključeno do določenega časa.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Po glagolih:

  • expect,

  • hope,

  • intend,

  • mean,

  • plan,

  • think,

  • want.

  v pretekliku, kadar želimo povedati, da se dejanje ni uresničilo.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • V pogojnih odvisnikih (conditional clauses ali if-clauses).


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • In z nekaterimi modalnimi glagoli, s čimer lahko izrazimo:


  • da se neko dejanje ni uresničilo,


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • ali pa svojo stopnjo prepričanja v neko dejstvo.


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Tjaša Jelovšek