To dare and To Need
 

To Dare and To Need
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Glagola need in dare lahko uporabljamo:

V tem gradivu se bomo posvetili modalni uporabi, da pa bomo razlikovali med samostojno in modalno rabo, pa na hitro osvežimo znanje o samostojni rabi glagolov need in dare.


Glagola v samostojni obliki nastopata kot polnopomenska glagola. Polnopomenske glagole razumemo kot glagole, ki imajo svoj lasten pomen:


 • Glagol to need v polnopomenski obliki ob sebi potrebuje samostalnik ali to-nedoločnik in nosi pomen potrebe ali želje.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Glagol to dare v polnopomenski obliki ob sebi potrebuje samostalnik ali (to) nedoločnik in nosi pomen izziva ali provokacije.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kadar need in dare nastopata samostojno, kot polnopomenska glagola:

 • prevzameta običajne končnice glagolov (končnica -s za osebe he/ she/ it),

 • in ju lahko postavimo v pretekli čas (uporabimo končnico -ed).

To pa ni res pri modalni rabi, kjer glagola ne prevzemata končnic polnopomenskih glagolov. Poglejmo si to podrobneje.


To DareModalni glagol to dare se pojavlja v vseh treh oblikah stavkov:

 • trdilni,

 • nikalni,

 • vprašalni.

Vedno nastopa v kombinaciji z glagolom v nedoločniku in pomeni upati si:


Modalni glagol dare ob sebi potrebuje nedoločnik:


dare + nedoločnikSpoznajmo vse tri oblike stavkov podrobneje.


Trdilna oblika stavka z DareV trdilnih povedih se glagol to dare modalni obliki ne uporablja pogosto. V svoji modalni funkciji prevzame značilnosti pravih modalnih glagolov, zato ne prevzame končnice -s za osebe he/ she/ it.


Modalni glagol to dare tvorimo na naslednji način:


oseba + dare + (to) nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še nekaj primerov glagola to dare v trdilni povedi.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Preteklik v trdilni obliki z modalnim glagolom dare tvorimo tako, da celoten stavek postavimo v odvisni govor. Glagol dare pri tem ne spremeni oblike.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika stavka z DareV nikalnih povedih se glagol to dare v modalni obliki pojavlja najpogosteje, tvorimo ga po spodnjem pravilu.


oseba + dare not + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nikalni obliki glagol pogosteje uporabljamo obliko dare not kot daren't.


Preteklik v nikalni obliki z modalnim glagolom dare tvorimo tako, da celoten stavek postavimo v odvisni govor. Glagol dare pri tem ne spremeni oblike.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika stavka z DarePoleg nikalne oblike, se modalni glagol to dare najpogosteje uporablja v vprašalni obliki, ki jo tvorimo na naslednji način:


dare + oseba + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še dva primera glagola to dare v stavku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raba modalnega glagola DareModalni glagol to dare lahko uporabljamo v:

 • trdilnih povedih,

 • nikalnih povedih,

 • vprašalnih povedih.


Glagol dare v slovenščino prevajamo z izrazom upati si in ima pomen:

 • biti dovolj pogumen,

 • ali biti nesramen.


Poglejmo si podrobneje, kako to dare uporabljamo v različnih oblikah.


Dare v trdilnih povedihV trdilnih povedih glagol dare uporabljamo predvsem:


 • v odgovorih na vprašanja


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • v izrazu "I dare say"


  Izraz "I dare say" lahko nosi različne pomene:

  • kakor kaže,

  • drznem si trditi,

  • izgleda,

  • verjetno.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • v pogojni povedi


  Uporablja se v 1. pogojniku za sedanjost in prihodnost.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V drugih oblikah se pojavlja redko.


Dare v nikalnih povedihV nikalnih povedih se modalni glagol dare, poleg vprašalne oblike, pojavlja najpogosteje. V tej obliki pa izraža pomanjkanje poguma.


Poglejmo si primer nikalne oblike glagola to dare v povedi.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Dare v vprašalnih povedihV vprašalnih povedih se modalni glagol to dare, poleg nikalne oblike, pojavlja najpogosteje. Pri tem ohrani pomen upati si.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


To NeedModalni glagol to need se pojavlja v vseh treh oblikah:

 • trdilni,

 • nikalni,

 • vprašalni.

V vlogi modalnega glagola, to need vedno nastopa v kombinaciji z glagolom v nedoločniku in pomeni morati:


need + nedoločnikTrdilna oblika stavka z NeedV trdilnih povedih se glagol to need v modalni obliki pojavlja redko. V modalni obliki se glagol to need ne spreminja v različnih osebah, zato ne prevzame končnice -s za osebe he/ she/ it.


Modalni glagol to need tvorimo na naslednji način:


oseba + need + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še en primer glagola to need v trdilni obliki.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika stavka z NeedV nikalnih povedih se glagol to need v modalni obliki pojavlja najpogosteje, tvorimo ga na naslednji način:


oseba + need not + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še en primer glagola to need v nikalni obliki.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika stavka z NeedVprašalni stavek z modalnim glagolom need tvorimo na naslednji način:


need + oseba + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še en primer glagola to need v vprašalni obliki.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raba modalnega glagola NeedNajpogosteje uporabljamo modalni glagol to need v nikalnih in vprašalnih povedih. Pomen modalnega glagola to need v povedih izraža:

 • nujnost,

 • neobveznost.


Ti dve možnosti si poglejmo podrobneje.


NujnostNujnost (obveznost) lahko izražamo v:

 • trdilni obliki,

 • vprašalni obliki.


Poglejmo kako to need, uporabljamo v obeh oblikah.


 • Trdilna oblika


  Modalni glagol need v slovenščino ga prevajamo z izrazom morati.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Ko izražamo nujnost v trdilni obliki, glagol to need običajno nadomestimo z modalnima glagoloma must ali have to.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Modalni glagol to need lahko v trdilni obliki uporabljamo tudi v pogojnih stavkih (Zero Conditional).


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Vprašalna oblika


  Z modalnim glagolmo to need v vprašalni obliki sprašujemo po nujnosti (obveznosti), obenem pa je izražena večja formalnost.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


NeobveznostGlagol to need v nikalni obliki izraža neobveznost oziroma dovoljenje, da se neko dejanje ne izvrši. V slovenščino ga prevajamo z izrazom ni potrebno.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Uporabljamo ga lahko za izražanje neobveznosti v:

 • sedanjosti

 • preteklosti,


Poglejmo si uporabo v obeh časih posebej.


 • neobveznost v sedanjosti


  V sedanji obliki to need najpogosteje uporabljamo, z njim pa izrazimo odsotnost obveznosti (neobveznost).


  V nikalni obliki glagola needn't ne moremo nadomestiti z glagolm mustn't.  Lahko pa ga nadomestimo z glagolom don't have to.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • neobveznost v preteklosti


  Neobveznost v preteklosti tvorimo po spodnjem pravilu.


  needn't + have + pretekli deležnik (3. oblika glagola)  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Pomen glagola needn't se v preteklosti spremeni, saj odraža, da je bilo neobvezno dejanje izvršeno. V slovenščino bi ta izraz prevedli z ne bi bilo treba.
glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Lukač Patarčec