Toplotno ravnovesje
 

Toplotno ravnovesje vaja 2


V kalorimeter damo 0,5 l ledeno mrzlo vodo na ter 1l vode na . Kolikšna je zmesna temperatura?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana