Toplotno ravnovesje
 

Toplotno ravnovesje vaja 3


Liter vode s temperaturo in 200 g kovine, segreto na temperaturo damo v toplotno izolirano posodo in počakamo, da se temperature izenačijo. Po vzpostavitvi toplotnega ravnovesja je zmesna temperatura ? Specifična toplota vode je 4200 J/Kg K. Kolikšna je specifična toplota železa.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana