Toplotno ravnovesje
 

Toplotno ravnovesje vaja 6


Koliko toplote moramo odvzeti 0,3 kg vodne pare, ki je na temperaturi in 1 kg vrele vode, da dobimo zmesno temperaturo ?


Specifična toplota vode je 4200 J/kgK, specifična izparila toplota pa 2,26 MJ/kg.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana