Toplotno ravnovesje
 

Toplotno ravnovesje vaja 10


V toplotno izolirano posodo damo 3 kg ledeno mrzle vode in 2 kg ledu na temperaturi tališča. V posodo damo tudi električni grelec z močjo 3 kW in ga pustimo prižganega 15 minut. Kolikšna je temperatura vode, ko se vzpostavi toplotno ravnovesje?


Specifična toplota vode je 4200 J/kg K, specifična talilna toplota pa 334 kJ/kg.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana