Toplotno ravnovesje
 

Toplotno ravnovesje vaja 8


V toplotno izolirani posodi imamo 6 litrov vode s temperaturo . V vodo napeljemo 0,1 kg pare s temperaturo . Kaj dobimo?


Specifična toplota vode je 4200 J/kg K, specifična izparilna toplota pa 2,26 MJ/kg.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana