Toplotno ravnovesje
 

Toplotno ravnovesje vaja 7


V toplotno izolirani posodi je 1 kg vodne pare na temperaturi . V posodo vlijemo 2 l ledeno mrzled vode na temperauri . Kaj dobimo, ko se vzpostavi toplotno ravnovesje?


Specifična toplota vode je 4200 J/kgK, specifična izparila toplota pa 2,26 MJ/kg.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana