Mateja Radkovič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije matematike v naslednjih krajih: Celje, Črnomelj, Koper, Ljubljana, Maribor, Metlika, Novo mesto.


Trigonometrija je veja matematike, ki se ukvarja s kotnimi funkcijami. Kotne ali trigonometrične funkcije, so matematične funkcije, katerih vrednosti funkcije odvisne od kota.


Trigonometrija se je razvila iz proučevanja trikotnikov (pravokotnih), odnosov med stranicami in koti v pravokotnem trikotniku in s proučevanjem podobnih trikotnikov.


Osnovne in najpogosteje uporabljane trigonometrične funkcije so:


Pretvarjanje kotov iz radianov v stopinje in iz stopinj v radianeKote lahko merimo z dvema različnima merama:

 • stopinjah:


  celoten krožni lok šteje , oziroma, ena stopinja šteje celotnega krožnega loka;

 • radianih:


  celoten krožni lok šteje , oziroma, ena stopinja šteje celotnega krožnega loka.


Ker z različnimi merami opisujemo isti pojem, sta meri med seboj povezani:


Pri računanju uporabljamo približek .Pretvarjanje kotov iz radianov v stopinjeFormula za pretvarjanje kotov iz radianov v stopinje:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pretvarjanje kotov iz stopinj v radianeFormula za pretvarjanje stopinj v radiane:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Enotska krožnicaEnotska krožnica je množica točk, ki so za 1 enoto oddaljene od koordinatnega izhodišča. Uporabljamo jo za prikaz vrednosti kotnih funkcij.


Ne glede na to, katero točko na enotski krožnici (z izhodiščem v središču) gledamo, vsaka ima koordinati, ki ju zapišemo kot:
Enotska krožnicaKotne funkcije poljubno velikega kota v enotski krožniciNarišimo si poljuben kot, v našem primeru , in v presečišču kota in enotske krožnice si označimo točko, v našem primeru C. Za vsako točko na enotski krožnici vemo, da:

 • x = koordinata, ki predstavlja vrednost kosinusa kota

 • y = koordinata, ki predstavlja vrednost sinusa kota


Določanje sinusa in kosinusa v enotski krožniciPrehod na ostre koteKote, ki so večji od in manjši od , najlažje prevedemo v ostre kote po obrazcih:Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »Vrednosti kotnih funkcij ''lepih'' kotov''Lepi'' koti so:


 • večkratniki kota


 • večkratniki kota


  Vrednosti se pojavita izključno pri simetralah kvadrantov (to so koti ).


Vrednosti ''lepih'' kotov lahko preberemo v enotski krožnici:


Tabela vrednosti sinusa in kosinusaVrednosti, ki si jih moramo zapomniti, so naštete v naslednji tabeli:Ko pogledamo tabelo, ugotovimo, da se od naprej vrednosti sinusa in kosinusa ponavljajo:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vrednosti preostalih kotov, ki jih lahko izpeljemo s pomočjo predhodne tabele:Tudi ko pogledamo skico v poglavju Prehod na ostre kote, ugotovimo, da imata kota in res enako vrednost.


Na osnovi tabele lahko določimo tudi predznake sinusa in kosinusa v kvadrantih (ker sta sinus in kosinus zamaknjena za , lahko enako zamaknjenost opazimo tudi v predznačenosti):


Predznaki sinusa v kvadrantihPredznaki kosinusa v kvadrantihTabela vrednosti tangensa in kotangensaTabela vrednosti kotnih funkcij tangens (tan x) in kotangens (cot x) se da najlažje izpeljati s formulami:Ko tabelo pogledamo, ugotovimo, da se vrednosti tangensa in kotangensa od naprej ponavljajo:Ko upoštevamo še zvezi in ter predznake sinusov in kosinusov, zlahka napišemo še tabelo predznakov za tangens in kotangens.


Predznaki tangensa in kotangensa v kvadrantihVrednosti kotnih funkcij ''nelepih'' kotovVse vrednosti kotnih funkcij ostalih ''nelepih'' kotov računamo s kalkulatorjem. Na enotski krožnici jih lahko določimo samo zelo približno.


Osnovne zveze med kotnimi funkcijamiSpodnje zveze se uporabljajo pri poenostavljanju izrazov in za reševanje trigonometričnih enačb:


 • Tangens in kotangens


  Iz gradiva Funkciji tangens in kotangens že poznamo zvezi:


 • Pitagorov izrek


  Prav tako nam je iz gradiva Funkciji sinus in kosinus znan Pitagorov izrek:
 • Zveza med kosinusom in tangensom
  Zvezo lahko z nekaj premetavanja hitro izpeljemo: • Zveza med sinusom in kotangensom
  Zvezo lahko hitro izpeljemo:
Kotne funkcije komplementarnih kotovKomplementarna kota sta kota, za katera velja: .


Spreminjanje kosinusa v sinus:
Spreminjanje sinusa v kosinus:

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.