Ploščina trikotnika
 

Ploščina trikotnika vaja 12


Iz šestih enakostraničnih trikotnikov sestavimo 6-kotnik s ploščino 23.38 . Koliko meri obseg posameznega trikotnika in koliko obseg novonastalega lika?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.