Ploščina trikotnika
 

Ploščina trikotnika vaja 13


Iz treh enakostraničnih trikotnikov sestavimo trapez z obsegom 45 cm. Koliko meri ploščina posameznega trikotnika in koliko ploščina novonastalega lika?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.