Poklicna matura 2007, zimski rok
 

Poklicna matura 2007, zimski rok vaja 10


Dani sta premici


  • Premici narišite v isti koordinatni sistem in izračunajte njuno presečišče.

  • Izračunajte ploščino trikotnika, ki ga določata premici in abscisna os.

  • Izračunajte največji notranji kot trikotnika na minuto natančno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh