Uklon in interferenca zvoka
 

Uklon in interferenca zvoka vaja 3


Dva zvočnika, razmaknjena za 0,5 m, stojita v vodoravni ravnini. Zvočnika oddaja ton frekvence 1,4 kHz koherentno. V prostoru pred zvočnikoma se zvok izmenoma ojača in oslabi. Na razdalji 10 m od obeh zvočnikov (točka A na sliki) je centralna ojačitev zvoka. Zakaj pride do te ojačitve? Kolikšna je razdalja od centralne ojačitve (razdalja točka B od A), ko se zvok ponovno ojača? Kolikokrat se zvok ojača levo in desno od zvočnika? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana