Uklon in interferenca zvoka
 

Uklon in interferenca zvoka vaja 5


Zvočnik oddaja ton frekvence 440 Hz. Zvok se širi do poslušalca neposredno in preko odboja na steni. Koliko daljšo pot kot neposredni val naredi odbiti val, da se valovanji izničita (odštejeta)? Predpostavimo, da sta amplitudi neposrednega in odbitega vala enaki. Hitrost širjenja valovanja je 360 m/s.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana