Uklon in interferenca zvoka
 

Uklon in interferenca zvoka vaja 2


Kolikšen je največji kot, pod katerim lahko vpada ultrazvok iz zraka na površino vode, da se bo še lomil v vodo. Hitrost zvoka v zraku je 340 m/s, v vodi pa 1500 m/s.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana