Uklon in interferenca zvoka
 

Uklon in interferenca zvoka vaja 4


Zvok vpada pravokotno na vodoravno oviro in prehaja skozi odprtino, katere širina je dvakratnik valovne dolžine. Pod kakšnim kotom glede na navpičnico se pojavi prva oslabitev zvoka na drugi strani ovire?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana