Uklonska mrežica
 

Uklonska mrežica vaja 3


Snop bele sončne svetlobe vpada na uklonsko mrežico. Mrežica ima 300 rež na milimeter. Interferenčno sliko dobimo na 2 m oddaljen zaslon. Določi velikost slike neuklonjene svetlobe ter velikost interferenčne slike prvega in drugega reda, merjeno od simetrale mrežice.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana