Uklonska mrežica
 

Uklonska mrežica vaja 6


Uklonska mrežica ima konstanto . Na 1 m oddaljenem zaslonu dobimo prvo interferenčno sliko na višini 0,15 m. Kolikšna je frekvenca vpadne svetlobe? Kolikšna bi morala biti konstanta mrežice, da bi bila interferenčna slika na dvakratni višini?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana