Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 36


Izračunaj kot, pod katerim funkcija seka ordinatno os.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič