Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 35


Pod katerim kotom seka krivulja z enačbo abscisno os?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej