Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 21


Določi a tako, da bo premica tangenta na graf funkcije .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič