Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 22


V kateri točki grafa funkcije je tangenta na graf funkcije vzporedna premici ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej