Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 30


Napišite enačbo tangente na graf funkcije v presečišču grafa z osjo y . Nalogo rešite brez uporabe računala.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej