Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 44


Pod kakšnim kotom seka graf racionalne funkcije:
abscisno os? Rezultat zaokrožite na stotinko stopinje.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.