Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 32


Zapišite enačbo tangente na graf funkcije v točki .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej