Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 24


Zapišite dotikališči in enačbi tangent na graf funkcije , ki sta vzporedni premici .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej