Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 26


Zapišite dotikališči in enačbi tangent na graf funkcije , ki sta vzporedni premici .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej