Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 27


Zapišite enačbo tangtente na graf funkcije , ki je vzporedna simetrali sodih kvadrantov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej