Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 11


Zapišite enačbo tangente na graf funkcije , ki je vzporedna osi x. Zapiši tudi enačbo normale, ki je vzporedna simetrali sodih kvadrantov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič