Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 49


Za funkcijo zapišite ničle, presečišče z ordinatno osjo in ekstreme in narišite graf


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej