Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 51


Katera tangenta na graf funkcije ima naklonksi kot ? Zapišite tudi koordinate dotikališča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej