Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 1


Dana je funkcija . Napišite enačbo tangente na graf funkcije v točki .


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.