Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 9


V kateri točki grafa polinoma je tangenta vzporedne abscisni osi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej