Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 28


Kolikšen je naklonski kot tangente na graf funkcije v presečišču z ordinatno osjo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej