Odvod logaritemske in eksponentne funkcije
 

Odvod logaritemske in eksponentne funkcije vaja 6


Kolikšen je naklonski kot tangente na graf funkcije v presečišču z ordinatno osjo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej