Odvod logaritemske in eksponentne funkcije
 

Odvod logaritemske in eksponentne funkcije vaja 7


Za funkcijo zapišite ničle, presečišče z ordinatno osjo, intervale naraščanja / padanja in abscise ekstremov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej