Odvod logaritemske in eksponentne funkcije
 

Odvod logaritemske in eksponentne funkcije vaja 14


V kateri točki in pod kakšnim kotom seka graf funkcije abscisno os?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej