Matura 2015, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2015, jesenski rok, višji nivo vaja 4


    V ravnini so dane točke , in . Z zrcaljenjem točke B čez premico dobimo točko D.

  • V spodnji koordinatni sistem narišite točke A, B, C in D ter zapišite enačbo trikotniku očrtane krožnice.
  • Izračunajte ploščimo štirikotnika ABCD


  • Trikotnik ABC zavrtimo za okrog stranice AC. TAko dobimo geometrijsko telo G. Dokažite, da je prostornina telesa G enaka , pri čemer sta in .


  • Izračunajte absciso točke T na osi x, tako da bo vsota kvadratov razdalj od točke T do točke A in od točke T, do točke C minimalna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.