Matura 2017, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2017, jesenski rok, višji nivo vaja 2


Dana je kvadratna enačba z neznanko x in realnim parametrom m.


  • Dokažite, da ima enačba realne rešitve za vse vrednosti parametra m.

  • Izračunajte rešitvi enačbe. Določite vse vrednosti parametra m, za katere sta obe rešitvi negativni.

  • Za katere vrednosti parametra m je vsota rešitev enačbe najmanjša? Izračunajte rešitvi v tem primeru.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.