Matura 2017, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2017, jesenski rok, višji nivo vaja 3


Bazna vektorja in določata paralelogram .


  • Naj bosta in . Pri kateri vrednosti spremenljivke x paralelogram postane pravokotnik?


  • Na stranici BC leži točka E tako, da velja . Točka F razpolavlja stranico CD, daljici AE in BF se sekata v točki S. Izračunajte razmerje .


  • Izračunajte dolžino vektorja , če je , in . Kot med vektorjema in meri .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.