Uporaba preglednic fb
 

Uporaba preglednic
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Programi za urejanje preglednic omogočajo:

  • enostaven vnos in oblikovanje podatkov,

  • hitre obdelave podatkov, računanje s formulami in funkcijami,

  • iskanje in zamenjavo podatkov,

  • pripravo grafičnih ponazoritev,

  • enostavno izmenjavo podatkov z drugimi programi,

  • zahtevnejše finančne, statistične in druge obdelave podatkov.


Prav zaradi velike uporabnosti uporabljamo preglednice koristno in pogosto za enostavne ali zahtevne matematične izračune, za vodenje financ, za grafično prikazovanje podatkov, za analizo zbranih podatkov, za enostavne simulacije in druge rešitve.


Pri uporabi preglednic usklajujemo različna teoretična znanja in spretnosti.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V programih za urejanje preglednic imamo na razpolago veliko število funkcij. Za vsako funkcijo se skriva niz osnovnih matematičnih operacij, ki delujejo nad obravnavanimi podatki. Prednost uporabe funkcij je hitrost in natančnost obdelave podatkov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Merilni rezultat lahko izrazimo z vrednostjo fizikalne veličine in mersko enoto. Uporabljati smemo mednarodni sistem merskih enot SI (Systeme international d'unites) s pripadajočimi množilnimi in delilnimi predponami.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


S preglednicami lahko podatke tudi grafično prikažemo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj