Preverjanje
 

Preverjanje vaja 4


Izračunajte prostornino in površino največje pravilne štiristrane prizme včrtane v enakostranični valj s premerom 14 cm.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar