Kombinatorika
 

Kombinatorika vaja 98


Ali je rešljiva spodnja enačba: 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak