Kombinatorika
 

Kombinatorika vaja 105


Album s slikami ima nezasedenih še 8 strani. Na koliko načinov lahko v album dodamo 4 slike, če lahko na eno stran dodamo največ eno sliko, sliko pa lahko dodamo na katerokoli stran?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak