Kombinatorika
 

Kombinatorika vaja 109


S črkami I, J in K sestavljamo besede dolžine 8. Koliko takšnih besed lahko sestavimo, če:


  • ni dodatnih omejitev,


  • morajo biti v besedi štirje K - ji in štrje J - ji? 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak