Vektorji
 

Vektorji vaja 53


Naj točka C deli deljico AB v razmerju |AC| : |CB| = 3 : 1. Zapišite koordinate točke C, če je A (-2, 1, 4 ) in B ( -2, 1, 0 ).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh