Vektorji
 

Vektorji vaja 39


Dan je trikotnik ABC. Izračunajte njegovo težišče T, če so koordinate njegovih oglišč:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh